LINC

Het therapieprogramma LINC is een trainingsprogramma dat gebruikt wordt voor het aanleren van luistervaardigheden bij kinderen die bekend zijn met auditieve verwerkingsproblemen.

Het traint vaardigheden die tot nu toe geen systematische aandacht krijgen binnen de behandeling van auditieve verwerkingsproblemen Het kind krijgt regelmatig te horen ‘luister goed’of ‘wat is nu het belangrijkste wat ik heb gezegd?’, maar hoe het dat moet leren, is nog grotendeels onontgonnen terrein. Met LINC leert het kind zich een nieuwe manier van luisteren eigen te maken.
(LINC, E. van Niel en S. van der Meulen)