Logopedie Praktijk De Leyens - Zoetermeer

Klanken in Kleuren

Klanken in kleuren is een selectie van werkvormen uit de F&L methode van Thalita Boumans. Bij taalzwakke en dyslectische personen worden spraakklanken in de hersenen op een afwijkende manier verwerkt. Dit wordt ook wel een fonologische zwakte genoemd.

Visueel-ruimtelijke informatie wordt over het algemeen normaal tot zeer goed verwerkt. Daarom wordt binnen ‘Klanken in Kleuren’ de (auditieve klankstructuur van woorden gevisualiseerd met behulp van kleuren. De sterke visuele vaardigheden worden zo gebruikt om de zwakke auditieve (fonologische) vaardigheden op taak specifieke manier te versterken.

Website: www.stichtingtaalhulp.nl